Havanna

Havanna af Jäboruder

Född 2014, svart sto, black mare, 104 cm

e Olympia v Geldersoord u Jacinta v Geldersoord e Rosson of Transy

havanna (2019_08_08 18_54_34 UTC)

Havanna fick "bara" 39 poäng som 3åring. Blev sedan såld till Holland där hon flera gånger fick 1a premie. Hösten 2020 köpte jag tillbaka henne igen. Hennes helsyster Fatymah af Jäboruder finns också i Holland och har där rönt framgång med 1a premie som följd. Havanna är ett rejält sto med ett mycket gott möderne som

t ex hennes mormor Zonnetje v stal Kleine Rose
Havanna är syster till stona Natasja v Ramsburg, flerfaldig BIS med 44 poäng, samt Ovita vd Zandhoeve (Finland)


Havanna only got 39 points as a 3 year-old. Them she was sold to the Netherlands whwre she breeded som foals and also recived 1 premies. I bought her back november 2020. Her fullsister Fatymah af Jäboruder is still there and breeding successfully with a 1 premie.
Havanna has a very nice motherline that goes back to Highfield mares. Among Havannas other sisters, I have to mengen Natajsa v Ramsburg BIS with 44 points and Ovita vd Zandhoeve (Finland)