laliqulak

Laliqulak af Jäboruder

född 2017, svart sto, black mare, 92 cm

e Skippy v Geldersoord u Tupilak af Jäboruder ELIT e Nocturne af Jäboruder ELIT

laliqulak

Laliqulak blev Tupilaks sista föl. Hon fick 39 poäng som 3 åring. Liten i storlek men en härlig typ och vilket möderne hon har, fäderne också för den delen. Hon har en stor andel Marshwoodblod i sig. Hon har flera syskon som är diplomston Fairylak, Dahlilak och Justlak af Jäboruder. Hennes mamma Tupilak var ett av dom finaste stona jag ägt och fött upp. Tupilaks mamma är den legendariska Bloom of Marshwood. På fädernet ligger förut legendaren Newton och J linjen från Marshwood. Laliqulaks blod behöver användas till rätt hingst med Marshwoodlinjer för att förvalta det numera sällsynta Marshwoodblodet.


Laliqulak became Tupilaks last foal. She only got 39 points as a 3 year-old and she is rather small only 92 cm. But my God what a father and motherline she has. Loads of Marshwoodblood. She has several sisters that has got diplom, Fairylak, Dahlilak and Justlak af Jäboruder. Her grandmother is Bloom of Marshwood and on the fatherside, except for Newton, she has the J line from Marshwood. This mare needs the right stallion to preserv, the more an more rare Marshwoodblood