Rebel

Wells Royal Rebel

född 2003, svart hingst, black stallion, 101 cm

e Wells Extra Special u Wells Valerie e Wells Remarkable

royal-rebel-e1563806118560
wrr
IMG_6087 (1)

Rebel är godkänd i UK och i Tyskland och har sitt RS nummer även i Sverige, men blev inte godkänd med 40 poäng. Rebel företräder ett för Sverige helt unikt blod. Detta var anledingen till att han inköptes till Jäboruder. Han har en genuin shetlandstyp och är mycket grovbent.
Hans första årgång i Sverige är nu 2 år och ser mycket lovande ut. Bra storlek, härlig typ och mycket bra rörelser. Vad mer kan man begära?

Tyvärr har Rebel testats positiv för SA genen, vilket innebär att han endast tar emot fritestade ston. För att få ett krumt föl måste bägge föräldrarna vara bärare av SA genen. Hans avkommor har hittills testats fria från SA genen.Rebel is licensed in UK and Germany, he is also licensed in Sweden but didn´t recive 40 points. Rebel is representing a, for Sweden very unic blood. This is the reason that he was bought to the stud. His first croup is now 2 years and they look stunning. Good type and size and very good movers. What more can you ask for?

Unfortunatly Rebel tested positiv for the SA gene and will only stint freetested mares. To become a krum foal, both parents has to be a carrier of the SA gene. His offsprings has so far tested being free for the SA gene.