Noraline

Noraline v Bangaerde

född 2019, svart sto, black mare, 102 cm

e Zenture v Geldersoord u Bloom v Bunswaard e No Fear vd Römer

noraline

Noraline är född i Holland där hon som 3 åring fick en 2 premie. Anledningen till att jag köpte in Noraline är att hennes mormor är faktiskt uppfödd på Jäboruder. Hon heter Roshilda af Jäboruder e Newton v Dorpzicht u Bloom of Marshwood. Bloom var i min ägo sina sista år och jag hade turen att få två fina stoföl, Roshilda och Elitstoet Tupilak af Jäboruder.

Så lite roligt att få tillbaka mödernelinjen fast den varit en sväng i Holland och avlat.
Noraline är betäckt med Flush vd Brouwerij


Noraline is born in Holland where she also got a 2nd premie as a 3 yearold. The biggest reson why I bought her is that her grandmother is a Jäborudermare, her name is Roshilda af Jäboruder by Newton v Dorpzicht out of Bloom of Marshwood. I owned Bloom in her last years and was lucky enough to get 2 fillys from her. Roshilda and Tupilak af Jäboruder. So it is really nice to get back this motherline to the stud.  Noraline is stinted to Flush vd Brouwerij