Valdemar

Stjernens Valdemar

Född 2014, fux hingst/Chestnut stallion, bärare av Silvergenen, mäter 102 cm


e Silbersee´s Luxus u Whilma e Valentino

Valdemar-okt-19-f
IMG_7642 (1)
IMG_7654
Valdemar-okt-19-e

Valdemar är godkänd i Tyskland där han också gjort ett mycket bra bruksprov. Han är visad på svensk avelsvärdering och erhåller nu sitt RS. Han har ett fantastiskt temperament.
Valdemar är bärare av Silvergenen, vilket gör att han till 50% nedärver den till sin avkomma. För att silverfärgen skall synas måste avkomman ha brun eller svart basfärg. Dock kan dom vara bärare vid andra färger. Det är därför viktigt att dna testa för färgen på fölungen.
Valdemar är fri från SA genen genom sina fritestade föräldrar.


Valdemar is licensed in Germany where he also did a really good drivingtest. He is now also showed and licensed in Sweden with RS. He has a superb temprament and can be handled by anyone. Valdemar is a carrier for the Silvergene, he will give 50% of that gene to his offsprings. The silver colour only showes on brown and black base colours, but they can still be carrier of the silvergene also in other base colours. It is importent to dna test the colour of the offsprings. Valdemar is free from the SA genethrough his freetested parents.