Jimmy

Jimmy vd Apoloniahoeve

född 2015 isabellblack hingst, palomino dun stallion, 82 cm

e Shandy v Bromishet u Elite vd Bosrand e Atent v Wegdam

IMGP8017 (2019_08_08 18_54_34 UTC) (2)
IMGP7999 (2019_08_08 18_54_34 UTC) (2)
IMGP8011 (2019_08_08 18_54_34 UTC)
IMGP8025 (2019_08_08 18_54_34 UTC) (2)
Jimmy vd Apoloniahoeve
IMGP8008 (2019_08_08 18_54_34 UTC)
Jimmy är född i Holland, men visad och godkänd i Sveige 2019. Han har bara 2 föl visade än så länge, födda 2020, bägge i klass I

Jimmy är utleasad 2021 till Stuteri Spektra, Katarina Möller, Sjöbo kommun.

Jimmy är fritestad för SA genen


Jimmy is born in Holland, but showed and licensed in Sweden2019. His first offspring are born 2020 and so far only 2 foals has been showed with Class I

Jimmy is out leased 2021 to Stuteri Spektra, Katarina Mäller in Sjöbo community.

Jimmy is freetested for the SA gene