Jimmy

Jimmy vd Apoloniahoeve

född 2015 isabellblack hingst, palomino dun stallion, 82 cm

e Shandy v Bromishet u Elite vd Bosrand e Atent v Wegdam

jim
Jimmy-stod-22aa
Jimmy-stod-22c
IMGP8017 (2019_08_08 18_54_34 UTC) (2)
Jimmy vd Apoloniahoeve
IMGP8008 (2019_08_08 18_54_34 UTC)
Jimmy-stod-22c___serialized1
Jimmy är född i Holland, men visad och godkänd i Sveige 2019. Han har 6 visade avkommor varav 3 erhållit guld, de andra tre har fått klass I. Jimmy själv är visad en gång med 42 poäng och BIS.

2023 är första året som Jimmy står hemma på Jäboruder och tjänstgör.

Jimmy är fritestad för SA genen


Jimmy is born in Holland, but showed and licensed in Sweden  2019. His first offspring are born 2020 and so far 6 has been showed, 3 with gold and 3 with Class I

2023 is the first year that Jimmy will be at home on Jäboruder.

Jimmy is freetested for the SA gene