Hermine

Hermine af Jäboruder 

född 2014, Brunskäck/Bay and white, 96 cm

e Pinocchio af Jäboruder u Southfieldgate Juliett e Maundy Boy of Southfieldgate

IMG_2154
147306870_139414701336275_4041494115166016730_n
IMG_0310

Hermine är född på Jäboruder. 
Ett bra sto som sköter sig själv, har lätta fölningar och tar väl hand om och fostrar sina föl. Trevlig individ också i flocken där hon har en mittimellan rang, men låter sig ingalunda köras med. En bra rejäl märr helt enkelt.

Hermine är fritestad för SA genen.


Hermine is born on the stud.
She is a healthy nice mare that takes good care of herself, foals easily and takes good care of her offsprings. She is a nice individual in the heard where she is a bit in the middle of the rang. Simply a good solid mare.

She is freetested for the SA gene.