Lily Rose

Gedsagergårds Lily Rose
född 2019 fux, testad silvergen, chestnut/silver 95 cm, 13 cm i skena
e Silbersee´s Luxus u Tulip Rose af Jäboruder e Nocturne af Jäboruder

lily rose
lily rose___serialized1
lilyrose

Lily Rose är född i Danmark och importerades hit vid sidan av sin mor 2019. Hon är bärare av silvergenen, vilket menas att hon till  50% också lämnar silvergenen i arv till sin avkomma.

Lily Rose erhöll diplom som treåring.
Hennes möderne består till stor del av Marshwoods J linje. Hon väntar sitt första föl 2022 e Black Boy af Jäboruder.

Lily är fritestad för SA genen.


Lily Rose is born in Denmark and was imported together with her mum 2019. She is a carrier of the silvergene, it means that in 50% it inheritates also to her offsprings.
Lily Rose recived a diplom as a three year old. Her motherline has a lot of Marshwood blood from the J line. She is waiting her first foal 2022.

Lily Rose is free tested from the SA gene.