Coffee Cream

Stranduff Coffee Cream

född 2003 homozygot svartskäck hingst, piebald stallion, 85 cm

e Stranduff Stormchief u Stranduff Dainty e Quadrille of Brindister

IMGP6983 (2019_08_08 18_54_34 UTC)
IMGP7272 (2019_08_08 18_54_34 UTC)
IMGP6947 (2019_08_08 18_54_34 UTC)

Coffee Cream är född i UK där han också godkändes på gammalt hederligt vis. Han har sedan godkänts i Tyskland i flera olika förbund och i Hengstbuch I. I sverige fick han sitt RS 2017. Han är far till 5 visade avkommor, varav en är diplomsto och Res BIS med 43 poäng, samt ytterligare en guldavkomma.
Coffee Cream ger alltid en skäckavkomma pga att han är homozygot skäck.
Coffe Cream är fritesad för SA genen


Coffee Cream is born in UK where he also was licensed the old fashion way. Later he was also licensed in several of the German sociatys, as Weser-Ems and Westfalen to mengen a few. In Sweden he got his RS license 2017. He is the father of 5 showed offsprings, one of them is a diplommare and also Res BIS with 43 points, and another one has recived gold. He gives always a 2 colourted offspring because he is homozygot for 2 colours.

Coffee Cream is freetested for the SA gene