Black Boy

Black Boy af Jäboruder

född 2008, svart hingst, black stallion, 103 cm

e Timothy af Jäboruder u Gwendolyn LMN e Marlando v st Volmoed

black_boy_prem0
black_boy_20111015
blackie_huvud0
black_boy_prem1
blackie20111016_redigerad-1

Black Boy godkändes med 41 poäng 2010. Han har därefter visats vid ett otal tillfällen med poäng 41 - 43 poäng. Han har varit Championhingst 9 gånger. Han har varit BIS eller Res BIS 4 gånger. Han har erhållit SUCH samt Super SUCH. Vilken hingst han är!
Blackie har 8 visade avkommor än så länge, varav 3 fått diplom och totalt 5 med guld. Bland hans bästa avkommor måste nämnas Gwendolyn af Jäboruder, diplom, Champion, SUCH, visad med 43 poäng och BIS.
Blackie är uthyrd till Finland 2020 - 2021 hos Sarita Poikolainen, stuteri Promisehill.

Black Boy är fritestad för SA genen


Black Boy was licensed med 41 points 2010.

He has been showed several times after that with 41 - 43 points. 9 times ha has become championstallion and he hwas BIS or Res BIS  4 times. He recived SUCH and after a while  also Super SUCH. What a stallion he is!

Blackie has 8 showed offsprings, 3 have got a diplom and totaly 5 has recived gold. Among his best offsprings I have to mengen Gwendolyn af Jäboruder, diplom, Champion, SUCh and BIS. Blackie is outleased to Finland, Sarita Poikolainen, stud Promishill 2020-2021.

Blackie is freetested for the SA gene.