Black Boy

Black Boy af Jäboruder

född 2008, svart hingst, black stallion, 103 cm 17,5 cm i skena

e Timothy af Jäboruder u Gwendolyn LMN e Marlando v st Volmoed

Black Boy af Jäboruder RS 609
black_boy_prem0
black_boy_20111015
black
black_boy_prem1
blackie20111016_redigerad-1

Black Boy godkändes med 41 poäng 2010. Han har därefter visats vid ett flertal tillfällen med 
41 - 43 poäng. Han har varit Championhingst
9 gånger. Han har varit BIS eller Res BIS 4 gånger. Han har erhållit SUCH samt Super SUCH. Vilken hingst han är!
Blackie har 14 visade avkommor än så länge, varav 7 fått diplom och totalt 11 med guld. Far till godkände hingsten Niarcos af Jäboruder.
Bland hans bästa avkommor måste nämnas Gwendolyn af Jäboruder, diplom, Champion, SUCH, visad med 43 poäng och BIS, samt Lorca af Jäboruder, diplom, SUCH och Res BIS med 43 poäng.
Black Boy är fritestad för SA genen


Black Boy was licensed med 41 points 2010.

He has been showed several times after that with 41 - 43 points. 9 times ha has become championstallion and he was BIS or Res BIS  4 times. He recived SUCH and after a while  also Super SUCH. What a stallion he is!

Blackie has 14 showed offsprings, 7 have got a diplom and totaly 11 has recived gold. Father to licensed stallion Niarcos af Jäboruder.
Among his best offsprings I have to mention Gwendolyn af Jäboruder, diplom, Champion, SUCh and BIS and Lorca af Jäboruder, diplom, SUCH and res BIS with 43 points. 

Blackie is freetested for the SA gene.