Skippy

Skippy v Geldersoord

född 2002 svar hingst, black stallion, 93 cm

e Newton v Dorpzicht u Margo v Geldersoord e On the Rocks of Marswood

skippy
skippy_v_geldersoord0
skipp
skippy_huvudSkippy är född i Holland men godkänd i Tyskland i Hengstbuch I. Han fick sitt svenska RS nummer 2016. Skippy är troligen en av dom sista levande hingstarna i världen med så mycket Marshwoodblod i sin stamtavla. Hans mamma Margo är en syster till Jig-a-Jog of Marshwood. Margo består till 100% av Marshwoodblod. Hans far Newton v Dorpzicht består till 75% av Marshwood och 25% Transy.
Skippy är såldes över 80% Marshwoodblodad. Absolut något att ta i beaktning och bevara.

Skippy har endast 3 visade avkommor varav en har diplom och två har klass I

Skippy är fritestad för SA genen


Skippy is born in Holland, but licensed in Germany Hengstbuch I. He got his licens in Sweden 2016. Skippy is probably one of the few now living stallions that have so much Marshwood-blood in his pedigree. His mother is a sister to Jig-a-Jog of Marshwood. Skippy has over 80% pure Marshwoodblood in his genes.

He has only 3 showed offsprings, one with diplom and two with class I

Skippy is freetested for the SA gene